INDÚSTRIES

Tractament d’aigües residuals

Mitjans filtrants corresponents a diversos equips de filtració, utilitzats a la indústria: