sección transversal de un tejido

Teixits tècnics – Part 1

Composicions de fibres

Amb aquesta pàgina, comencem una sèrie de publicacions tècniques tractant sobre la teoria bàsica de teixits, aplicats a la filtració líquida. En aquest cas, parlarem sobre les diferents composicions de fibres que treballem a Finsa. Al mateix temps, com aquesta característica pot suposar la diferència entre la adequació, o no, d’un teixit filtrant a qualsevol procés relatiu a aquest camp.

Les principals composicions de fibres treballades a Finsa – JOB|Group són el Polièster (PES), el Polipropilè (PP) i la Poliamida (PA); per aquesta, a més, incloem les principals variacions utilitzades més freqüentment d’aquest polímer: poliamida 6, poliamida 11 i poliamida 12. Tal i com hem comentat anteriorment, la tria d’una fibra o una altra tindrà conseqüències directes en el rendiment del producte en termes de resistència mecànica, química i fins i tot en la descàrrega de la torta (paràmetre bàsic avaluable per les teles pels filtres premsa).

Polipropilè (PP)

Aquest polímer termoplàstic presenta les característiques idònies per un gran número d’aplicacions de filtració líquida. S’utilitzen fibres d’aquesta composició per a processos de filtració a la mineria (alúmina, cobalt, coure, or, etc.), producció de cervesa, vi, sucre i fins i tot pel tractament i reutilització d’aigües residuals, entre altres.

És gràcies a les seves propietats, com hem comentat, que és un mineral amb una gran presència a tantes aplicacions de filtració líquida. En primer lloc, presenta una baixa densitat (0,90 kg/dm3) el què fa als productes d’aquesta composició molt lleugers i mal·leables. També disposen d’una resistència a la calor acceptable, podent treballar a temperatures de fins a 90-100°C (treball discontinu). Tot i així, la principal característica respecte als altres dos polímers anomenats és la seva resistència química, podent treballar en tots els pH. Per altra banda, presenta molt poca resistència als agents oxidants (o halògens).

Polièster (PES)

Les fibres compostes de polièster, encara que menys utilitzades que les fibres anteriors, estan preparades per a treballar en processos de filtració líquida per la indústria minera (antracita i carbó), la producció de caolí, argiles, olis i greixos, sílices, colorants i pigments, i fins i tot per la producció de caragenats (Agar-Agar).

Aquestes fibres es caracteritzen per tenir una excel·lent resistència a la calor, podent aguantar temperatures màximes de treball de 130-160°C (treball discontinu). Respecte el cas anterior, el polièster presenta una major densitat, amb un valor de 1,38 kg/dm3. També disposa d’una baixa absorció d’humitat, el què permet que s’assequi amb gran rapidesa, retenint una mínima de quantitat en els porus del teixit. Finalment, on sí que presenta menor durabilitat, és treballant en un entorn bàsic; la seva resistència química es concentra, i presenta valors més alts, en entorns àcids i davant agents oxidants (o halògens).

Poliamida (PA)

Finalment, trobem el conjunt de fibres de poliamida. Incloent totes les variacions comunament utilitzades a Finsa, aquestes fibres són utilitzades en processos de filtració a la indústria minera (alúmina, carbó, lignit, àrids, etc.) així com per la producció de caolí, argiles, granits i marbres, entre altres aplicacions d’aquest sector.

Pel cas de les poliamides, tal i com hem comentat més amunt, utilitzem freqüentment 4 variacions: les poliamides 6, 6.6, 12 i 11. Tot i essent diferents variacions del mateix polímer, es poden resumir certes propietats comunes entre aquestes. La principal característica d’aquest polímer, respecte els altres dos presentats, és que presenta les temperatures màximes de treball més elevades, arribant a valors de fins a 180-220°C (treball discontinu). També disposen d’una excel·lent resistència a l’abrasió, així com unes bones propietats de lliscament. Per altra banda, disposa d’una elevada absorció d’humitat i una baixa estabilitat dimensional. En darrer lloc, cal destacar que les poliamides no disposen d’una bona resistència davant els àcids i els agents oxidants, treballant de forma òptima en entorns bàsics (àlcalis).

Concloent aquest tema, a Finsa treballem amb un gran número de fibres de diferents composicions, cada una amb les seves avantatges i desavantatges. D’aquesta manera, estem preparats per servir a qualsevol indústria que disposi d’un procés de filtració, qualsevol dels nostres teixits filtrants per a millorar aquests processos.

Si creus que des de Finsa podem ajudar-te en els teus processos de filtració, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Estarem encantats d’ajudar-te!

tabla 12x14 especificando propiedades de 11 fibras que trabajamos en Finsa - JOB|Group, tales como el polímero, la temperatura máxima de trabajo, la resistencia química, etc.

Diferents propietats de cadascuna de les fibres utilitzades a Finsa – JOB | Group

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.