FINSA , FILTRES INDUSTRIALS

Qüestionari per la filtració de líquids

FINSA ofereix a tots els seus clients, la possibilitat de realitzar anàlisis de filtració i granulomètrics, amb el propi producte del client; per determinar el mitjà filtrant més idoni en funció de les partícules a retenir, menys rebliment, millor despreniment, major sequedat de la coca, etc. Per a la realització d´aquests anàlisis, disposem d´un dels laboratoris més bén equipats a nivell nacional.

Ompli i enviï el següent formulari de filtració i li respondrem amb la major brevetat possible.