FINSA , FILTROS INDUSTRIALES

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable
El responsable de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat és Filtros Industriales, S.L.


Finalitat

–     Prestació del servei
–     Oferir informació dels nostres productes
–     Compliment de les obligacions legals


Legitimació
La legitimació per a el tractament de les seves dades és l’excició d’un contracte o el consentiment de l’interessat.


Destinataris
Amb caràcter general no es comuniquen les dades tret de la obligació legal o a empreses del grup i entitats privades o persones físiques o jurídiques que ens proporcionen un servei concret.


Drets
Per tal d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, dret de transparència de la informació, dret de supressió, de limitació i de portabilitat pot remetre la comunicació a FILTROS INDUSTRIALES, S.L. (C/ Joan Monpeó, 144 – 08223 Terrassa / finsa@finsaspain.com ).

Paral.lelament, li informem que té dret a dirigir les seves reclamacions davant les Autoritats de control de protecció de dades.

Informació addicional
FILTROS INDUSTRIALES. S.L. es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals facilitades per vosté, així com mantener la confidencialitat de les mateixes en totes les aplicacions que ho requereixin.

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial o durant els anys necessaris per tal de cumplir amb les obligacions legals

FILTROS INDUSTRIALES, S.L. té implantat, en tot al que a documents i tractament de dades es refereix, les corresponents mesures i documents de seguretat que la normativa legal vigent requereix.