PRODUCTES

Mànegues filtrants per a gasos i pols

Fabriquem mànegues filtrants per a la filtració de gasos i pols, aplicables en diverses indústries i equips.

S´utilitzen diferents fibres i diversos tipus d´acabat per a les mànegues, en funció de les condicions del procés i granulometria del producte a filtrar, intentant millorar la filtració tot i augmentant la vida útil del producte:

  • Gasejat
  • Bany
  • PTFE membrana
  • Antiestàtic
  • Qualsevol longitud o diàmetre
  • Amb cèrcol
  • Amb snap ring
Manga filtrante 3
Mànega filtrant
Manga filtrante 2
Mànega filtrant
Manga filtrante
Mànega filtrant