I+D

Laboratori

A les instal•lacions de FINSA disposem d´un laboratori amb l´ equipament necessari per a realitzar assajos adequats , així com per a assessorar als nostres clients.

 

Els principals assajos són:

  • Permeabilitat a l´aire.
  • Determinació de la mida mitja del porus.
  • Tracció.
  • Elongació.
  • Perforació. Resistència a l´esclat.
  • Abrasió.
  • Coeficient de fricció.
  • Encongiment.
  • Altres: gramatge, gruix, fatiga…

 

També disposem d´un filtre pilot per a realitzar assajos de filtració, simulant al màxim les condicions del procés original. D´aquesta manera, només amb 1 i 5 litres de producte, podem fer assajos amb diferents referències de teixits i poder trobar el que millor compleix amb els requisits del client.

En aquests assajos es pot avaluar l´ acompliment en quant a retenció, cabal, rebliment, humitat i despreniment de la coca, rebliment del mitjà filtrant i clarificació del filtrat.

FINSA ofereix a tots els seus clients, la possibilitat de realitzar anàlisis de filtració i granulomètrics, amb el propi producte del client; per determinar el mitjà filtrant més idoni en funció de les partícules a retenir, menys rebliment, millor despreniment, major sequedat de la coca, etc. Per a la realització d´aquests anàlisis, disposem d´un dels laboratoris més bén equipats a nivell nacional.

Faci clic als següents enllaços per accedir als formularis.

Nous productes

Els nous productes formen una part indispensable per al creixement eficaç d´una empresa. Per això FINSA inverteix de manera sostenible en investigació i desenvolupament, garantint als clients que els oferim una funcionalitat òptima amb un atractiu cicle de vida útil.

El fet de disposar d´un laboratori a les nostres instal•lacions, ens permet ser àgils i adaptar-nos constantment a les necessitats sempre canviants del mercat, podent oferir a la vegada solucions noves i un recolzament pràctic en condicions similars a les d´us.

A més, degut a la nostra experiència en el camp de la filtració, coneixem profundament l´aplicació adequada de cada polímer i cada fil, per al qual sabem definir clarament com millorar el procés de filtració. Escollint la combinació adequada de matèries primeres i optimitzant la seva funció, aconseguim resultats excepcionals, oferint una solució adaptada a les necessitats de cada client.

També treballem conjuntament amb més empreses del sector de la filtració per enfortir la posició de FINSA al mercat, i disposar d´una gamma més àmplia i complementària de productes.

Certificacions

Amb el seu afany per a complir amb les expectatives i requisits dels nostres clients, a FINSA realitzem controls a tots els productes, per assegurar la seva conformitat segons el nostre Sistema de Gestió de Qualitat, regit per la norma ISO 9001.