I+D

Laboratori

A les instal•lacions de FINSA disposem d´un laboratori amb l´ equipament necessari per a realitzar assajos adequats , així com per a assessorar als nostres clients.

 

Els principals assajos són:

  • Permeabilitat a l´aire.
  • Determinació de la mida mitja del porus.
  • Tracció.
  • Elongació.
  • Perforació. Resistència a l´esclat.
  • Abrasió.
  • Coeficient de fricció.
  • Encongiment.
  • Altres: gramatge, gruix, fatiga…

 

També disposem d´un filtre pilot per a realitzar assajos de filtració, simulant al màxim les condicions del procés original. D´aquesta manera, només amb 1 i 5 litres de producte, podem fer assajos amb diferents referències de teixits i poder trobar el que millor compleix amb els requisits del client.

En aquests assajos es pot avaluar l´ acompliment en quant a retenció, cabal, rebliment, humitat i despreniment de la coca, rebliment del mitjà filtrant i clarificació del filtrat.

Professional in an R&D laboratory
Finsa R&D Laboratory industrial filters

FINSA ofereix a tots els seus clients, la possibilitat de realitzar anàlisis de filtració i granulomètrics, amb el propi producte del client; per determinar el mitjà filtrant més idoni en funció de les partícules a retenir, menys rebliment, millor despreniment, major sequedat de la coca, etc. Per a la realització d´aquests anàlisis, disposem d´un dels laboratoris més bén equipats a nivell nacional.

Faci clic als següents enllaços per accedir als formularis.

Tejedoras de tejidos filtrantes de Finsa filtros industriales

Nous productes

Els nous productes formen una part indispensable per al creixement eficaç d´una empresa. Per això FINSA inverteix de manera sostenible en investigació i desenvolupament, garantint als clients que els oferim una funcionalitat òptima amb un atractiu cicle de vida útil.

El fet de disposar d´un laboratori a les nostres instal•lacions, ens permet ser àgils i adaptar-nos constantment a les necessitats sempre canviants del mercat, podent oferir a la vegada solucions noves i un recolzament pràctic en condicions similars a les d´us.

A més, degut a la nostra experiència en el camp de la filtració, coneixem profundament l´aplicació adequada de cada polímer i cada fil, per al qual sabem definir clarament com millorar el procés de filtració. Escollint la combinació adequada de matèries primeres i optimitzant la seva funció, aconseguim resultats excepcionals, oferint una solució adaptada a les necessitats de cada client.

També treballem conjuntament amb més empreses del sector de la filtració per enfortir la posició de FINSA al mercat, i disposar d´una gamma més àmplia i complementària de productes.

Certificado ISO 9001 de Finsa filtros industriales

Certificacions

Amb el seu afany per a complir amb les expectatives i requisits dels nostres clients, a FINSA realitzem controls a tots els productes, per assegurar la seva conformitat segons el nostre Sistema de Gestió de Qualitat, regit per la norma ISO 9001.