PRODUCTES

Bandes filtres de buit

Bandes per a tot tipus de filtres horitzontals de buit, de diferents mides i dissenys, aplicables per a deshidratació o separació sòlid-líquid a indússtries de mineria, química, alimentària o papereres.

Vacuum filtration belts Finsa industrial filters
Bandes buit filtració
Vacuum filtration belts Finsa industrial filters
Bandes buit filtració
Exterior of Finsa's industrial fabrics industry
Bandes buit filtració
andas vacío filtración
Bandes buit filtració
tejidos de filtración industrial
Bandes buit filtració
Horizontal BELT FILTER
Horitzontal BELT FILTER
Bandas buit

Les bandes per a filtres de buit es fabriquen en PP o PES, senzilles o “double weave”, amb la permeabilitat adequada de la banda, definida segons la seva aplicació. Es subministren per a filtracions industrials, on es necessita una separació de les partícules sòlides del líquid a filtrar.
Les bandes son d´alta estabilitat transversal, bona resistència química, estabilitat a altes temperatures i tenen llarga vida útil.

L´ample de la banda pot ser 5000 mm.
Oferim diversos tipus d´acabat, per aquest tipus de bandes:
– Tancament clipper inox
– Tancament banda sense fi
– Amb vores termosoldades
– Amb vores doblegades
– Laterals encolats
– Amb “overlap” i velcro
– Antiestàtiques
– Certificació FDA

Double Weave
Double Weave