PRODUCTES

Bandes filtres de buit

Bandes per a tot tipus de filtres horitzontals de buit, de diferents mides i dissenys, aplicables per a deshidratació o separació sòlid-líquid a indússtries de mineria, química, alimentària o papereres.

Bandes buit filtració
Bandes buit filtració
Bandes buit filtració
Bandes buit filtració
Bandes buit filtració
Horitzontal BELT FILTER
Bandas buit

Les bandes per a filtres de buit es fabriquen en PP o PES, senzilles o “double weave”, amb la permeabilitat adequada de la banda, definida segons la seva aplicació. Es subministren per a filtracions industrials, on es necessita una separació de les partícules sòlides del líquid a filtrar.
Les bandes son d´alta estabilitat transversal, bona resistència química, estabilitat a altes temperatures i tenen llarga vida útil.

L´ample de la banda pot ser 5000 mm.
Oferim diversos tipus d´acabat, per aquest tipus de bandes:
– Tancament clipper inox
– Tancament banda sense fi
– Amb vores termosoldades
– Amb vores doblegades
– Laterals encolats
– Amb “overlap” i velcro
– Antiestàtiques
– Certificació FDA

Double Weave